1. Trang chủ
 2. Thanh toán tiền học cho con qua tài khoản MB?

Thanh toán tiền học cho con qua tài khoản MB?

Điều kiện sử dụng

 1. Nhà trường liên kết với ngân hàng MBBank để thanh toán tiền học trực tuyến.
 2. Phụ huynh

Thanh toán tiền học

Xem phim hướng dẫn tại đây

 1. Trên ứng dụng SISAP Phụ huynh, anh/chị có thể nộp nhanh các khoản thu của con:
  1. Đăng nhập vào ứng dụng SISAP, chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển đến màn hình Thông tin con.
  2. Sau khi nhà trường gửi thông báo, anh/chị vào Tiền học để theo dõi thông tin các khoản thu cần phải nộp của con.
  3. Chọn Thanh toán để nộp từng khoản thu còn thiếu hoặc chạm vào Thanh toán tất cả để nộp tất cả các khoản thu.
  4. Trong danh sách các phương thức thanh toán mà nhà trường đang áp dụng, anh/chị lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình

Thanh toán qua ứng dụng MB Bank

 1. Đăng nhập vào ứng dụng MB Bank trên điện thoại phụ huynh
 2. Chọn Thanh toán\Học phí.

 3. Nhập mã học sinh của con, ứng dụng tự động lấy lên thông tin tiền học của con. (Lưu ý: Trường hợp phụ huynh chưa có mã học sinh vui lòng liên hệ với GVCN, Nhà trường để lấy thông tin mã học sinh của con)
 4. Nhấn Tiếp tục, nhập mã xác thực OTP để thực hiện thanh toán tiền học.

Thanh toán tiền học bằng cách quét mã QR

Ngân hàng MB Bank hỗ trợ phụ huynh thanh toán bằng hình thức quét mã VNPAY QR.

Tham khảo danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán qua VNPAY tại đây.

Cập nhật 15/09/2022

Kênh hỗ trợ