1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Thanh toán tiền học cho con
  6. Hướng dẫn Phụ huynh thanh toán tiền học trực tuyến qua Ví điện tử

Hướng dẫn Phụ huynh thanh toán tiền học trực tuyến qua Ví điện tử

Điều kiện: Nhà trường chấp nhận thanh toán tiền học qua Ví điện tử mà Phụ huynh đang sử dụng (Ví dụ: MoMo, ZaloPay, Viettel Money, Ví MB,….)

Hướng dẫn: 

Thanh toán qua ví điện tử MoMo

Bước 1: Tại mục phương thức thanh toán, chọn Ví điện tử MoMo, sau đó nhấn Thanh toán.
Bước 2:
Thông tin chi tiết giao dịch (Mã thanh toán, nội dung, số tiền,…) tự đồng được điền. Phụ huynh kiểm tra thông tin rồi chọn Xác nhận.

Thanh toán qua Ví điện tử ZaloPay

Bước 1: Tại mục Phương thức thanh toán, chọn Ví điện tử ZaloPay. Nhấn Thanh toán.

Bước 2: Ứng dụng tự động điều hướng sang ZaloPay, phụ huynh lựa chọn Đăng nhập với Zalo hoặc Đăng nhập với Số điện thoại.

Bước 3: Trường hợp đăng nhập với Số điện thoại: Anh chị nhập số điện thoại dùng để đăng ký ZaloPay, nhập mã xác thực OTP được gửi về điện thoại.

Bước 4: Nhập mật khẩu ZaloPay để hoàn thành đăng nhập ZaloPay.

Bước 5: Chọn Xác nhận giao dịch để thanh toán tiền học cho con, nhập mật khẩu ZaloPay bên trên để xác nhận thanh toán.

Bước 6: Màn hình hiển thị thông báo thanh toán tiền học thành công.

Thanh toán qua Viettel Money

Bước 1: Tại mục phương thức thanh toán, chọn Viettel Money, sau đó nhấn Thanh toán.
Bước 2:
Phụ huynh kiểm tra thông tin thanh toán và đăng nhập tài khoản ViettelPay hoàn thành thanh toán.

Thanh toán qua Ví MB

Phụ huynh cần thiết lập ví MB trên ứng dụng SISAP để thanh toán tiền học cho con.

Bước 1: Chọn phương thức Thanh toán qua MB.

Bước 2: Nhập mã OTP vừa được gửi về điện thoại, nhấn Xác thực.
Ứng dụng thông báo thanh toán tiền học thành công đồng thời trên tài khoản MB cũng được trừ đi số tiền học tương ứng vừa nộp.

Cập nhật 12/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ