Báo cáo CSDL Quốc gia

Đơn vị có văn bản kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Khi nhà trường có văn bản kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia, EMIS Học sinh hỗ trợ nhà trường đồng bộ các thông tin như: Thông tin trườngthông tin lớp họcthông tin giáo viênthông tin học sinhKết quả học tập lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Anh/ chị làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Đơn vị không có văn bản kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Trường hợp nhà trường không có văn bản kết nối thì anh/chị cài đặt tiện ích để xuất khẩu nhanh thông tin từ EMIS Học sinh để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 25/04/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ