1. Trang chủ
 2. Thời khóa biểu
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Khai báo phân phối chương trình lập thời khóa biểu

Khai báo phân phối chương trình lập thời khóa biểu

Giúp anh/chị thiết lập phân phối chương trình chung cho toàn trường. Trường hợp có lớp có phân phối chương trình khác so với toàn trường, anh/chị Thiết lập riêng cho lớp đó tại đây.

Thiết lập chung cho toàn trường

  1. Phần mềm tự động lấy lên phân phối chương trình theo cấp trường của đơn vị. Tuy nhiên anh/chị có thể chỉnh sửa lại phù hợp với đơn vị của mình.
  2. Anh/chị thực hiện phân rã số tiết học theo đúng thực tế đơn vị. (Phân rã tiết học là việc chia nhỏ để sắp xếp đều số tiết học trong tuần)
  3. Nhấn Áp dụng để thực hiện phân rã cho toàn trường.
  4. Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn vào từng môn học để thực hiện thiết lập lại phân phối chương trình theo đúng thực tế đơn vị.
   Môn nào lớp/khối không học thì nhập giá trị 0 môn đó.
   Ưu tiên tính Số tiết học/tuần của môn học theo thiết lập riêng cho lớp rồi đến thiết lập chung cho toàn trường.

Thiết lập riêng cho từng lớp

 1. Trường hợp có lớp học nào có phân phối chương trình khác với toàn trường, anh/chị thực hiện Thiết lập riêng cho lớp đó.
 2. Tích chọn Thiết lập riêng cho từng lớp. Khai báo thông tin môn học có phân phối chương trình khác với toàn trường.
 3. Nhấn Lưu nháp

Lưu ý: Trong trường hợp nhà trường sử dụng đồng thời nghiệp vụ Học sinh thì các thông tin về phân phối chương trình đều được tự động lấy lên theo thiết lập tại nghiệp vụ Học sinh.

Theo dõi hướng dẫn chi tiết về Phân công giảng dạy tại đây.

Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ