1. Trang chủ
 2. Thời khóa biểu
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Khai báo phân công giảng dạy lập TKB

Khai báo phân công giảng dạy lập TKB

Mục đích: Giúp đơn vị hiện khai báo phân công giảng dạy cho các giáo viên trong trường.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Phân công giảng dạy cho từng lớp/môn học

 1. Tại bước Thiết lập ràng buộc, anh/chị chọn Phân công giảng dạy để thực hiện phân công giảng dạy cho giáo viên.
 2. Chọn Phân công theo: Môn học hoặc Lớp.
 3. Chọn tên giáo viên, chọn lớp muốn phân công giảng và môn dạy tương ứng.  Lựa chọn lớp chủ nhiệm (nếu có)
  Lưu ý: 1 giáo viên có thể được phân công giảng dạy nhiều môn, nhiều lớp 1 lần. Tích chọn Khối lớp  trong danh sách lớp để chọn nhanh tất cả các lớp trong khối.
 4. Khi thực hiện phân công giảng dạy, phần mềm hiển thị Tổng số tiết/Tuần giúp giáo vụ dễ dàng theo dõi được số tiết dạy đã phân công để thực hiện phân công đúng số tiết cho giáo viên.
  • Số màu xanh thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên nhỏ hơn số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
  • Số màu đen thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên bằng số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
  • Số màu đỏ thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên lớn hơn số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
 5. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp.
 6. Để kiểm tra giáo viên, lớp học, hoặc môn học chưa được phân công giảng dạy, anh chị nhấn Lớp chưa phân công.
  Tại đây, anh chị có thể xem danh sách lớp chưa được phân công với các môn học tương ứng và thực hiện phân công luôn giáo viên phụ trách giảng. Nhấn Lưu.

II. Nhập khẩu phân công giảng dạy

 1. Trường hợp đã thực hiện phân công giảng dạy trên file excel bên ngoài và muốn nhập khẩu nhanh vào phần mềm, chọn Nhập khẩu.
 2. Anh/chị có thể nhập khẩu phân công giảng dạy theo Môn học hoặc theo Lớp. Nhấn Tải tệp mẫu tương ứng với từng hình thức nhập khẩu.
  Sao chép dữ liệu phân công giảng dạy từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu.
 3. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Chọn tệp nhập khẩu. Chọn tệp mẫu vừa khai báo , thay đổi hình thức nối thông tin đã sử dụng trên tập nhập khẩu. Nhấn Tiếp tục.
 4. Phần mềm kiểm tra thông tin và trả về những bản ghi Hợp lệ/Không hợp lệ:
  • Với bản ghi Không hợp lệ: Chọn dữ liệu không hợp lệ để tải về kiểm tra các thông tin chưa chính xác, chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
  • Với bản ghi Hợp lệ: Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu và phần mềm.
 5. Trường hợp có giáo viên đã phân công giảng dạy trên chương trình nhưng đang được nhập khẩu với dữ liệu phân công giảng dạy khác, anh/chị có thể tích chọn và nhấn Tiếp tục nhập khẩu để ghi đè PPCT mới.
 6. Sau khi nhập khẩu thành công, danh sách giáo viên đã được phân công giảng dạy được sắp xếp theo thứ tự giống với file nhập khẩu.

III. Xuất khẩu phân công giảng dạy

 1. Tại mục Thiết lập ràng buộc\Phân công công giảng dạy, anh/chị có thể Xuất khẩu được phân công giảng dạy cho giáo viên.
 2. Danh sách giáo viên phân công giảng dạy trong file excel bao gồm các thông tin: Giáo viên, phân công giảng dạy, chủ nhiệm lớp, tổng tiết/tuần.

Cập nhật 17/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ