1. Trang chủ
 2. Thời khóa biểu
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Khai báo phân công giảng dạy lập TKB

Khai báo phân công giảng dạy lập TKB

Tại đây, anh/chị thực hiện khai báo phân công giảng dạy cho các giáo viên trong trường.

I. Nhập khẩu PCGD từ tệp excel

Tại bước Thiết lập ràng buộc, anh/chị chọn Phân công giảng dạy để thực hiện PCGD cho giáo viên.

 • Trường hợp anh/chị đã thực hiện PCGD trên file excel và muốn nhập khẩu nhanh lên chương trình, chọn Nhập khẩu
 • Anh/chị có thể thực hiện nhập khẩu PCGD theo Môn học hoặc theo Lớp, tải tệp mẫu tương ứng với từng hình thức nhập khẩu.
 • Sao chép dữ liệu PCGD từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu. Tải tệp mẫu đã chứa dữ liệu PCGD lên chương trình taị bước Chọn tệp nhập khẩu.
 • Chọn hình thức nối giữa thông tin môn học và lớp, Hình thức nối giữa các môn học được phân công anh/chị đã sử dụng trên tệp nhập khẩu. Nhấn Tiếp tục.
 • Nhấn Xem dữ liệu không hợp lệ để kiểm tra các thông tin chưa chính xác và nhập khẩu lại. Hoặc nhấn Tiếp tục để nhập khẩu các bản ghi hợp lệ lên chương trình.
 • Trường hợp có giáo viên đã phân công giảng dạy trên chương trình nhưng đang được nhập khẩu với dữ liệu PCGD khác, anh/chị có thể tích chọn và nhấn Tiếp tục nhập khẩu để ghi đè PPCT mới.

Sau khi nhập khẩu thành công, danh sách GV đã được PCGD được sắp xếp theo thứ tự giống với file nhập khẩu.

II. Xuất khẩu PCGD

 • Anh chị vào EMIS Thời khóa biểu, tại mục Thiết lập ràng buộc/ Phân công công giảng dạy. Anh chị có thể Xuất khẩu được thời khóa biểu phân công giảng dạy cho giáo viên.

 • Sau khi chọn Xuất khẩu, danh sách giáo viên phân công giảng dạy sẽ hiện lên các thông tin về: Giáo viên, phân công giảng dạy, chủ nhiệm lớp, tổng tiết/tuần.

III. Thực hiện PCGD trên phần mềm

 1. Tại bước Thiết lập ràng buộc, anh chị chọn Phân công giảng dạy. Tại đây, anh/chị thực hiện khai báo phân công giảng dạy cho các giáo viên trong trường. Thực hiện phân công theo Lớp hoặc theo Môn học.
 2. Lựa chọn Giáo viên, Môn học, Lớp học được phân công giảng dạy. Lựa chọn lớp chủ nhiệm (nếu có)
  Lưu ý: 1 giáo viên có thể được phân công giảng dạy nhiều môn, nhiều lớp 1 lần. Tích chọn Khối lớp  trong danh sách lớp để chọn nhanh tất cả các lớp trong khối.
 3. Khi thực hiện phân công giảng dạy, phần mềm hiển thị Tổng số tiết/Tuần giúp giáo vụ dễ dàng theo dõi được số tiết dạy đã phân công để thực hiện phân công đúng số tiết cho giáo viên.
  • Số màu xanh thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên nhỏ hơn số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
  • Số màu đen thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên bằng số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
  • Số màu đỏ thể hiện tổng tiết/tuần của giáo viên lớn hơn số tiết tối đa giáo viên có thể dạy trong tuần.
 4. Để kiểm tra giáo viên, lớp học, hoặc môn học chưa được PCGD, anh chị nhấn Lớp chưa phân công. Tại đây, anh chị có thể xem danh sách lớp chưa được phân công với các môn học tương ứng và thực hiện phân công luôn giáo viên phụ trách giảng.
 5. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu nháp.

Trong trường hợp nhà trường sử dụng đồng thời nghiệp vụ Học sinh thì các thông tin về phân công giảng dạy đều được tự động lấy lên.
Anh/chị nhấn biểu tượng “dấu nhân” để xóa thông tin phân công giảng dạy của giáo viên.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ