1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. Cho phép giáo viên lập phiếu mượn chọn nhanh cho nhiều thiết bị

Cho phép giáo viên lập phiếu mượn chọn nhanh cho nhiều thiết bị

Từ phiên bản R125: Giáo viên có thể chọn được nhiều thiết bị cùng lúc khi khai báo phiếu mượn để tiết kiệm thời gian khai báo.

Các bước thực hiện:

  • Vào Thiết bị (New)\Mượn trả
  • Tại đây anh/chị có thể theo dõi được quy trình mượn trả thiết bị hoặc thực hiện ghi mượn hay ghi trả thiết bị.

  • Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị. Khai báo thông tin trên phiếu mượn.
  • Để khai báo nhanh một lúc nhiều thiết bị vào tiết dạy nhấn Thêm nhanh. Tại đây, anh chị có thể khai báo các thông tin cơ bản của tiết dạy như: Tên bài dạy, tiết học, lớp mục đích.

  • Anh chị có thể lọc theo môn học, loại thiết bị hoặc chọn nhiều thiết bị.
  • Nhấn Chọn để xác nhận  lấy các thiết bị đã chọn lên phiếu mượn.

Xem hướng dẫn chi tiết đăng ký mượn thiết bị tại đây.

 

 

 

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ