1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. Ảnh hưởng NĐ123 Hóa đơn điện tử lên phần mềm EMIS Khoản thu

Ảnh hưởng NĐ123 Hóa đơn điện tử lên phần mềm EMIS Khoản thu

Khi đăng nhập vào EMIS Khoản thu, anh chị sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo ND123 thay cho ND51.

Các bước thực hiện

  • Sau khi đăng nhập vào EMIS Khoản thu, chọn hóa đơn điện tử, màn hình sẽ hiện lên thông báo đổi sang nghị định mới.

  • Khi ở giao diện ND51, phần mềm sẽ hiện lên banner thông báo, anh chị chỉ cần ấn vào Sử dụng ngay để bắt đầu sử dụng.

  • Anh chị lập hóa đơn ở NĐ cũ sẽ thay thế hóa đơn mới.

Cập nhật 27/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ