1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. Mong muốn dùng được máy quét mã vạch để check số học sinh đến đọc tại chỗ tại thư viện

Mong muốn dùng được máy quét mã vạch để check số học sinh đến đọc tại chỗ tại thư viện

Từ phiên bản R125: Khi học sinh tới thư viện đọc sách sẽ trình thẻ cho CBTV và CBTV chỉ cần dùng máy, tích vào thẻ của học sinh đó sẽ được ghi nhận là có đến đọc tại chỗ tại thư viện.

Hướng dẫn thực hiện

  • Anh chị vào Thư viện/Mượn trả/Bạn đọc tại chỗ/Giáo viên
  • Phần mềm đã bổ sung phần quét mã vạch để CBTV kiểm soát, theo dõi học sinh tới đọc tại chỗ.

  • Anh chị có thể xem hướng dẫn chi tiết thông tin theo dõi bạn bạn đọc tại chỗ theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

 

Cập nhật 28/12/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ