Bạn đọc tại chỗ

Mục đích: Giúp Cán bộ thư viện thống kê lượt đọc tại chỗ của bạn đọc và tổ chức tiết đọc thư viện.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Vào Mượn trả\Bạn đọc tại chỗ.
 • Để quản lý mượn trả bạn đọc tại chỗ, trước hết anh/chị cần Thiết lập Bạn đọc tại chỗ theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để ghi nhận mượn trả bạn đọc tại chỗ.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

I. Lớp có tiết đọc thư viện

I. Lớp có tiết đọc thư viện

 1. Để tổ chức tiết đọc thư viện cho lớp, Cán bộ thực hiện như sau:
  • Phần mềm tự động mặc định thiết lập tổ chức Tiết đọc thư viện đối với đơn vị cấp Tiểu học.
  • Các đơn vị khác có nhu cầu tổ chức tiết đọc thư viện, tại mục Lớp có tiết đọc thư viện, chọn Thêm tiết đọc thư viện.
  • Khai báo các thông tin: Lớp, Tiết học, Ngày , Sĩ số tham gia, Hình thức thống kêLoại sách (nếu có)
  • Nhấn Thêm để thêm tiết đọc.
 2. Để chỉnh sửa/xóa thông tin tiết đọc thư viện, Cán bộ thư viện thực hiện như sau:
  • Nhấn chọn vào ngày có tiết đọc thư viện.
  • Trường hợp anh chị muốn sửa thông tin tiết đọc đã khai báo, nhấn đúp vào bản ghi hoặc nhấn biểu tượng cây bút tương ứng tên bản ghi để thực hiện Chỉnh sửa.
  • Trường hợp muốn xóa tiết đọc đã thêm do thông tin chưa chính xác hoặc không có nhu cầu theo dõi, nhấn biểu tượng thùng rác tương ứng với tên bản ghi để Xóa.
II. Bạn đọc tự do

II. Bạn đọc tự do

1. Học sinh

Để thống kê bạn đọc tự do là học sinh, Cán bộ thư viện thực hiện như sau:

 • Vào Mượn Trả\Bạn đọc tại chỗ\Học sinh.
 • Lựa chọn hình thức ghi mượn cho học sinh phù hợp với nhu cầu quản lý tại đơn vị bằng cách nhấn Thiết lập đọc tại chỗ.
 • Tùy vào thiết lập hình thức ghi mượn lượt đọc cho học sinh, anh/chị tiến hành khai báo thông tin tương ứng:
  • Nếu chọn Ghi nhanh lượt đọc theo loại sách:
   • Chọn Thiết lập loại sách để chọn những loại sách sẽ ghi nhận lượt đọc.
   • Chọn thời gian và khai báo số lượt đọc tương ứng với từng loại sách.
   • Nhấn Lưu để hoàn tất.
  • Nếu chọn Ghi nhanh lượt đọc theo khối/lớp:

   • Chọn Cách ghi nhận theo Khối hoặc Lớp.
   • Cán bộ thư viện có thể nhập/quét mã vạch thẻ bạn đọc, phần mềm tự động ghi nhận lượt đọc tương ứng.
   • Hoặc khai báo số lượt bạn đọc vào thời tương ứng tại từng khối/lớp.
  • Nếu chọn Ghi chi tiết mượn theo quyển sách:

   • Nhấn Thêm lượt đọc tại chỗ để ghi nhận lượt đọc.
   • Nhập tìm kiếm tên bạn đọc hoặc quét mã thẻ để khai báo thông tin bạn đọc.
   • Tìm kiếm số ĐKCB hoặc quét mã vạch để thêm sách vào danh sách đọc tại chỗ.
   • Nhấn Lưu để hoàn tất.

2. Giáo viên

Để thống kê bạn đọc tự do là giáo viên, Cán bộ thư viện thực hiện như sau:

  • Vào Mượn Trả\Bạn đọc tại chỗ\Giáo viên.
  • Lựa chọn hình thức ghi mượn cho giáo viên phù hợp với nhu cầu quản lý tại đơn vị bằng cách nhấn Thiết lập đọc tại chỗ.
  • Nếu chọn Ghi nhanh lượt đọc theo buổi: Tích chọn thời gian tương ứng với tên giáo viên để ghi nhận lượt đọc tại chỗ của giáo viên đó.
  • Nếu chọn Ghi chi tiết mượn theo quyển sách:
   • Nhấn Thêm lượt đọc tại chỗ để ghi nhận lượt đọc.
   • Nhập tìm kiếm tên bạn đọc hoặc quét mã thẻ để khai báo thông tin bạn đọc.
   • Tìm kiếm số ĐKCB hoặc quét mã vạch để thêm sách vào danh sách đọc tại chỗ
   • Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 24/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ