1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. Kế toán mong muốn khai báo đúng số tiền hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định mới

Kế toán mong muốn khai báo đúng số tiền hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định mới

Chính phủ ban hành nghị định 81/2021/NĐ-CP Chính phủ ban hành về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Kể từ ngày 15/10/2021 tăng mức hỗ trợ chi phí học tập từ 100.000 lên 150.000.

Từ phiên bản R125: Phần mềm đáp ứng chức năng giúp kế toán mong muốn khai báo đúng số tiền hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định mới.

Các bước thực hiện

  • Anh chị vào Khoản thu/Hệ thống/ Danh sách học sinh để bắt đầu tiến hành khai báo số tiền học tập theo nghị định mới.
  • Anh chị có thể xem chi tiết về Danh sách hồ sơ học sinh được hỗ trợ chi phí học tập tại đây.

  • Anh chị nhấn Thêm để bắt đầu khai báo.

Ví dụ:

  • Anh chị khai báo mức chi phí hỗ trợ học tập học kỳ I học sinh ở vùng khó khăn trong thời gian từ tháng 8/2021 – 12/2021:

– Từ tháng 8 tới tháng 10 học sinh nhận được mức chi phí là 100.000 đồng/tháng.

–  Từ tháng 10 tới tháng 12 học sinh nhận được mức chi phí hỗ trợ là 150.000 đồng/tháng.

  • Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn Lưu để khai báo chi phí hỗ trợ học tập theo nghị định mới.
  • Sau khi đã khai báo xong, anh chị có thể xem lại, in lại danh sách học sinh hỗ trợ chi phí học tập tại đây.

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ