1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC10: Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập

HP-BC10: Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập

Mục đích

Giúp đơn vị nhà trường có thể nhanh chóng in được danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC03b: Danh sách học sinh thất thu.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số báo cáo:
   • Thời gian: Chọn khoảng thời gian cần lấy lên danh sách học sinh được hỗ trợ (Học kỳ I; Học kỳ II; Cả năm)
   • Phạm vi: Toàn trường; Khối; Lớp
   • Chọn mẫu: Chọn mẫu cần in trong danh sách tùy vào mục đích sử dụng (Mẫu gửi cơ quan chủ quản phê duyệt; Mẫu cha mẹ học sinh nhận tiền; Mẫu có xác nhận của cơ quan chủ quản)
   • Tùy chọn: Tích chọn nếu anh/chị cần in mỗi lớp 1 danh sách.
   • Chân chữ ký: Tùy chỉnh hiển thị chữ ký trên danh sách.

4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 06/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ