1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. SGD mong muốn in được báo cáo miễn giảm học phí và hỗ trợ CP học tập tổng hợp để gửi UBND tỉnh

SGD mong muốn in được báo cáo miễn giảm học phí và hỗ trợ CP học tập tổng hợp để gửi UBND tỉnh

Từ phiên bản R125: SGD mong muốn in được báo cáo miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tổng hợp để gửi UBND tỉnh.

Hướng dẫn chi tiết

  • Anh chị vào Hệ thống/Danh sách học sinh sau đó chọn HS trong năm học hiện tại hoặc tất cả HS trong hệ thống.

  • Anh chị nhấn vào biểu tượng máy in và chọn in Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập.

 

  • Anh chi tiến hành khai báo tham số sau đó nhấn Lấy dữ liệu để in báo cáo.

  • Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập sẽ hiện lên với các nội dung đã khai báo trước đó.

 

Cập nhật 28/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ