1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. CBTV mong muốn bổ sung mục đăng kí báo, tạp chí trên thư viện V2

CBTV mong muốn bổ sung mục đăng kí báo, tạp chí trên thư viện V2

Từ phiên bản R125: Cán bộ thư viện mong muốn bổ sung mục đăng ký báo, tập chí trên thư viện V2.

Các bước thực hiện

  • Anh chị vào Thư viện/Báo, tạp chí/ Đăng ký báo, tạp chí.

  • Tại đây, anh chị chọn Nhập khẩu để nhập khẩu nhanh các thông tin báo tạp chí đăng ký để tiết kiệm thời gian nhập liệu.
  • Anh chị có thể xem theo: Tuần, tháng, năm.

  • Anh chị chọn file và tiến hành nhập khẩu.
  • Nhấn Tải tệp mẫu để tải file excel mẫu của phần mềm.
  • Sao chép thông tin từ file excel của anh/chị sang file mẫu của phần mềm.

Cập nhật 10/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ