1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117_15/08/2021
 5. Kế toán muốn tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu để báo cáo đơn vị chủ quản

Kế toán muốn tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu để báo cáo đơn vị chủ quản

 • Từ phiên bản R116: Kế toán có thể tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu để báo cáo đơn vị chủ quản

Các bước thực hiện

1. Sở giáo dục/Phòng giáo dục

 • SGD/PGD yêu cầu các trường gửi báo cáo:
  • Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo, chọn Báo cáo tự chủ tài chính
  • Nhấn Yêu cầu báo cáo để gửi yêu cầu cho các đơn vị trực thuộc. Khai báo Năm tài chính (VD: Phương án tự chủ tài chính năm 2020) Hạn nộp báo cáo.
  • Lưu ý: Chuyên viên PGD khi yêu cầu báo báo xuống trường trực thuộc có thể chọn phạm vi Mầm non/Tiểu học/THCS
  • Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu cho các đơn vị.
 • Sau khi các trường gửi báo cáo, chuyên viên PGD/SGD có thể xem báo cáo tổng hợp của các đơn vị bằng cách:
  • Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo/Báo cáo tự chủ tài chính
  • Chọn tham số Năm báo cáo để lấy dữ liệu
 • Ngoài ra, chuyên viên SDG/PGD theo dõi tình hình gửi nhận và xem từng báo cáo của các đơn vị đã nhận tại tab Tình hình gửi nhận báo cáo:
  • Chọn vào tên báo cáo cần theo dõi.
  • Nhấn Xem tất cả để xem thống kê tổng quan của tất cả các đơn vị.
  • Tích chọn báo cáo của từng đơn vị, nhấn Phê duyệt để xem báo có của đơn vị đã chọn. Nhấn Duyệt để duyệt báo cáo hoặc nhấn Từ chối để từ chối báo cáo và yêu cầu đơn vị gửi lại.
 • Để cập nhật hạn nộp mới cho báo cáo, nhấn Cập nhật hạn nộp và khai báo Hạn nộp báo cáo mới.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Trường

 • Sau khi SGD/PGD yêu cầu báo cáo, trường trực thuộc SGD/PGD sẽ nhận được thông báo. Anh/chị nhấn vào thông báo hoặc vào Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, chọn Báo cáo tự chủ tài chính.
 • Theo dõi các đợt thu được lấy lên báo cáo tại bảng tham số. Nhấn Lấy dữ liệu.
 • Kiểm tra lại số liệu trên báo cáo. Nhấn Lưu & Gửi để gửi báo cáo lên PGD/SGD.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ