1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R117_15/08/2021
  5. Cán bộ thiết bị muốn phân biệt được thiết bị thuộc nhóm độ tuổi/môn học nào ở danh sách thiết bị tham khảo khi khai báo thiết bị ban đầu để đưa đúng thiết bị vào phần mềm

Cán bộ thiết bị muốn phân biệt được thiết bị thuộc nhóm độ tuổi/môn học nào ở danh sách thiết bị tham khảo khi khai báo thiết bị ban đầu để đưa đúng thiết bị vào phần mềm

  • Trước phiên bản R117: Danh sách thiết bị tối thiểu để tham khảo ở file mẫu bao gồm 2 thông tin mã thống kê và tên thiết bị. Tuy nhiên nếu thiết bị trùng tên, cán bộ thiết bị khó biết được thiết bị này dùng cho môn học/nhóm độ tuổi nào.
  • Từ phiên bản R117: CBTB có thể theo dõi thông tin nhóm độ tuổi/môn học trên file mẫu nhập khẩu thiết bị giáo dục để phân biệt các loại thiết bị.

Các bước thực hiện:

  • Tại màn hình Bắt đầu sử dụng, chọn Nhập khẩu bằng file mẫu . Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách thiết bị do phần mềm cung cấp.
  • Sao chép/ nhập danh sách thiết bị từ tệp sổ theo dõi/excel của đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu vừa tải.
  • Tại sheet Danh mục tham khảo của file mẫu nhập khẩu, anh chị có thể theo dõi thông tin thiết bị được sử dụng cho môn học và khối lớp tương ứng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 23/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ