1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117_15/08/2021
 5. Cán bộ thiết bị muốn xem thời gian lập đăng ký để làm căn cứ ghi mượn cho giáo viên

Cán bộ thiết bị muốn xem thời gian lập đăng ký để làm căn cứ ghi mượn cho giáo viên

Câu chuyện nghiệp vụ: Trong 2 tiết học trùng thời gian cùng sử dụng 1 thiết bị có thể có nhiều giáo viên cùng đăng ký mượn. Khi đó CBTB có thể dựa trên nguyên tắc cho người đăng ký trước mượn thiết bị trong trường hợp thiết bị thiếu.

 • Trước phiên bản R117: Để biết phiếu mượn nào được đăng ký trước, CBTB kiểm tra thông tin tại nhật ký hệ thống, mất thêm thời gian và thao tác khi cần phải quyết định nhanh
 • Từ phiên bản R117: CBTB có thể xem nhanh thời gian đăng ký mượn thiết bị để tiết kiệm thời gian và thao tác.

Các bước thực hiện

Khi giáo viên mới chỉ lập kế hoạch đăng ký mượn thiết bị, đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ cập nhật tình trạng mượn như sau:

 • Vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Mượn thiết bị
 • Tại đây CBTB có thể theo dõi đăng ký mượn thiết bị của giáo viên và kiểm tra thời gian gửi đăng ký mượn.
 • Nhấn Ghi mượn, tìm kiếm nhanh phiếu mượn của giáo viên bằng cách nhập thông tin: Giáo viênmượn, Mượn thiết bị theo Ngày/Tuần/Dài hạn, Thời gian đăng ký mượn hoặc nhập nhanh mã TB, tên TB, kho phòng để tìm kiếm và theo dõi thời gian đăng ký mượn.
 • Tích chọn các phiếu mượn cần ghi mượn theo kết quả tìm kiếm
  Hoặc anh/chị có thể tìm kiếm nhanh phiếu mượn thiết bị có trạng thái chưa mượn tại màn hình Mượn thiết bị, nhấn Ghi mượn để duyệt phiếu mượn thiết bị đó.
 • Nhấn Lưu, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ