1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117_15/08/2021
 5. Cán bộ thiết bị mong muốn in sổ Thiết bị Giáo dục TB-S01a cho từng năm học

Cán bộ thiết bị mong muốn in sổ Thiết bị Giáo dục TB-S01a cho từng năm học

 • Trước phiên bản R117: CBTB có thể in Sổ theo dõi thiết bị giáo dục 5 năm 1 lần giống mẫu sổ tay đang lưu hành. Tuy nhiên, khi CBTB quản lý thông tin thiết bị và số lượng TB theo từng năm để cấp trên kiểm tra thì luôn có các cột của năm tiếp theo để trống gây tốn giấy, khó theo dõi sổ.
 • Từ phiên bản R117: CBTB có thể in sổ theo từng năm để tiết kiệm giấy in và dễ theo dõi.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo/TB-S01 – Sổ theo dõi thiết bị giáo dục
 2. Khai báo các tham số báo cáo:
 • Hình thức thống kê theo: Môn học/Lớp học
 • Loại sổ In theo Từng năm/5 năm
 • Chọn năm học muốn thống kê thiết bị
 • Chọn môn học để thống kê thiết bị
 • Tùy chọn Hiển thị số lượng thiết bị bỏng, Hiển thị số lượng chi tiết theo kỳ, Hiển thị dữ liệu trên 1 sổ
 1. Nhấn Lấy dữ liệu để in sổ

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ