1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117_15/08/2021
 5. Cán bộ thiết bị muốn các tổ bộ môn tự quyết định các thiết bị sẽ thường sử dụng cho bài học

Cán bộ thiết bị muốn các tổ bộ môn tự quyết định các thiết bị sẽ thường sử dụng cho bài học

 • Trước phiên bản R117: CBTV có thể gửi tệp mẫu danh sách bài học có sử dụng thiết bị cho giáo viên để giáo viên tự đề xuất thiết bị thường dùng cho bài học thuộc môn mình giảng dạy và nộp lại để CBTB tổng hợp và nhập khẩu vào phần mềm. Tuy nhiên, giáo viên không nắm được mã thiết bị tương ứng với tên thiết bị và cần 1 danh sách riêng để đối chiếu mã thiết bị cần đăng ký, danh sách này giáo viên phải nhờ CBTB gửi từ danh sách thiết bị.
 • Từ phiên bản R117: Giáo viên có thể dễ dàng tìm được mã thiết bị và tên thiết bị trong tệp mẫu để đối chiếu thông tin chính xác.

Các bước thực hiện:

Để nhập khẩu bài học có sử dụng thiết bị vào phần mềm, anh/chị thực hiện như sau:

 1. Vào menu Danh mục\Bài học có sử dụng thiết bị.
 2. Chọn phân phối chương trình cần nhập khẩu. Nhấn Nhập khẩu.
 3. Tải tệp mẫu từ chương trình.
 4. Anh/chị có thể nhập, chỉnh sửa, sao chép thông tin bài học có sử dụng thiết bị vào tệp mẫu vừa tài về. Tại sheet “Danh sách thiết bị tham khảo” trong file mẫu nhập khẩu, giáo viên có thể thấy thông tin tất cả thiết bị có trong danh sách thiết bị của trường để đối chiếu mã thiết bị.
 5. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm.
 6. Nhấn Xác nhận, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
 7. Tiếp tục nhấn Xác nhận để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệvà Không hợp lệ.
 8. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin thiết bị hợp lệ vào phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ