1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R117_15/08/2021
  5. Cán bộ thiết bị muốn in phiếu thanh lý thiết bị

Cán bộ thiết bị muốn in phiếu thanh lý thiết bị

  • Từ phiên bản R117: CBTB có thể in biên bản thanh lý thiết bị ngay trên phần mềm

Các bước thực hiện

Để in biên bản thanh lý thiết bị, CBTB thực hiện như sau:

  1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Thanh lý
  2. Chọn biên bản, nhấn vào Máy in/Biên bản thanh lý thiết bị để in biên bản.
  3. Ngoài ra, CBTB có thể in biển bản tại màn hình thêm/sửa biên bản.
  4. Kết quả in biên bản thanh lý như sau

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ