1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng

 • Đối với đơn vị lần đầu sử dụng phân hệ thiết bị cần khai báo thông tin năm học:
 • Nhấn Tiếp tục
 • Để bắt đầu sử dụng phân hệ khoản thu, anh/chị Thực hiện lần lượt các bước sau:

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Sao chép dữ liệu từ phân hệ thiết bị cũ

I. Sao chép dữ liệu từ phân hệ thiết bị cũ

Giúp CBTB có thể chuyển được các danh mục đang sử dụng từ phân hệ thiết bị cũ lên phân hệ thiết bị mới.

Để thực hiện sao chép dữ liệu từ phân hệ thiết bị cũ, anh/chị thực hiện như sau:

 1. Chọn năm học cần sao chép dữ liệu
 2. Tích chọn danh mục cần sao chép
  Lưu ý: Những danh mục có ô tích chọn màu xám là những danh mục phần mềm mặc định sao chép.
 3. Nhấn Xác nhận
II. Khai báo danh sách thiết bị

II. Khai báo danh sách thiết bị

1. Nhập khẩu (Từ dữ liệu hiện có của khách hàng):

Sử dụng ngay danh sách thiết bị đang theo dõi để nhập khẩu vào phần mềm mà không cần sao chép sang tệp mẫu của chương trình.

 • Tải tệp excel danh sách thiết bị đang quản lý.
 • Chọn sheet nhập khẩu: trường hợp dữ liệu danh sách thiết bị không nằm trong sheet đầu tiên, anh/chị chọn lại sheet chứa dữ liệu danh sách thiết bị.
 • Dòng tiêu đề DS là dòng thứ: trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, anh/chị  chọn lại dòng chứa tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. 
 • Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ, đồng thời hiển thị danh sách thiết bị ghi nhận được từ tệp của đơn vị. Trong danh sách này, những bản ghi không hợp lệ sẽ hiển thị cột lý do lỗi, được bôi đậm màu đỏ.
 • Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin thiết bị hợp lệ vào phần mềm.
2. Nhập khẩu (Từ dữ liệu mẫu)

Sao chép thông tin thiết bị từ tệp anh/chị vào tệp mẫu do phần mềm cung cấp để nhập khẩu vào phần mềm.

 • Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách thiết bị do phần mềm cung cấp.
 • Sao chép/ nhập danh sách thiết bị từ tệp sổ theo dõi/excel của đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu vừa tải.
  • Mã thống kê: Là mã theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ GD&ĐT/Sở GD&ĐT/Phòng GD&ĐT nếu trường có nhu cầu sử dụng mã thiết bị theo đơn vị chủ quản.
   Lưu ý: Để phục vụ cho công tác báo cáo gửi đơn vị chủ quản, anh/chị nên nhập Mã thống kê (là mã thiết bị theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do đơn vị chủ quản ban hành)
  • Mã thiết bị: Nhập mã thiết bị theo cách thức quản lý thiết bị tại trường, mã này sẽ tự động điền theo mã thống kê nếu mã thống kê điền trước.
   Trường hợp trường không quản lý thiết bị theo mã, có thể nhập theo quy tắc tăng dần. Ví dụ: TB001, TB002,…
  • Tên thiết bị: Tên của các thiết bị cần quản lý.
  • Đơn vị tính: Chỉ chọn 1 đơn vị tính trong danh sách đơn vị tính phần mềm mặc định mang đi.
  • Số lượng: Nhập số lượng thiết bị hiện có tại trường.
  • Kho/phòng: Nhập kho/phòng nơi đặt thiết bị
  • Loại thiết bị: Chỉ chọn 1 loại thiết bị trong danh sách loại phần mềm mặc định mang đi hoặc nhập mới loại thiết bị trường đang quản lý.
  • Đơn giá (VNĐ): Nhập giá mua thiết bị.
  • Nước sản xuất: Nhập tên nước sản xuất ra thiết bị
   Lưu ý: Những cột thông tin có dấu sao màu đỏ là những thông tin anh/chị bắt buộc nhập thông tin
 • Tại sheet Danh mục tham khảo của file mẫu nhập khẩu, anh chị có thể theo dõi thông tin thiết bị được sử dụng cho môn học và khối lớp tương ứng.
 • Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm.
 • Nhấn Xác nhận, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
 • Tiếp tục nhấn Xác nhận để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
 • Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
  Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin thiết bị hợp lệ vào phần mềm.

Sau khi nhập khẩu thành công, phần mềm tự động sinh các thông tin vào danh mục thiết bị, danh mục kho phòng, danh mục loại thiết bị, danh sách thiết bị, tự động ghi tăng số lượng thiết bị nhập vào.

III. Khai báo danh sách giáo viên

III. Khai báo danh sách giáo viên

Anh/chị thực hiện khai báo danh sách giáo viên để phục vụ cho công tác quản lý mượn trả thiết bị tại đơn vị mình.

Nhập khẩu thông tin giáo viên có sẵn từ tệp excel của đơn vị lên phần mềm.

  1. Nhấn Nhập khẩu
  2. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách thiết bị do phần mềm cung cấp.
  3. Sao chép/ nhập danh sách giáo viên từ tệp sổ theo dõi/excel của đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu vừa tải.
  4. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm.
  5. Nhấn Xác nhận, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu
  6. Tiếp tục nhấn Xác nhận để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  7. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:
   Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ) hoặc Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
  8. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin thiết bị hợp lệ vào phần mềm.

Lưu ý: Sau khi nhập khẩu thành công, phần mềm tự động thêm thông tin vào danh mục Cán bộ, giáo viên, danh mục Lớp học theo thông tin anh/chị nhập khẩu.

IV. Bắt đầu sử dụng

Sau khi hoàn tất các bước khai báo thông tin ban đầu, nhấn tại đây để chuyển tới màn hình Danh sách thiết bị để bắt đầu làm việc với phần mềm.

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ