1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo quản trị
 5. TB-S04: Sổ theo dõi hỏng, mất, tiêu hao thiết bị giáo dục

TB-S04: Sổ theo dõi hỏng, mất, tiêu hao thiết bị giáo dục

Mục đích: Giúp CBTB theo dõi việc tiêu hao thiết bị giáo dục trong quá trình sử dụng trong khoảng thời gian nhất định.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, nhấn đúp chuột tại TB-S04: Sổ theo dõi hỏng, mất, tiêu hao thiết bị giáo dục.
 2. Thiết lập tham số báo cáo:

  • Năm học: Phần mềm mặc định năm học hiện tại, anh/chị có thể chọn lại nếu muốn.
  • Thời gian: Tùy chọn thời gian cần thống kê tình hình thiết bị (Cả năm/Học kỳ/Tháng/Tuần/Tùy chọn)
  • Tích chọn Hiển thị số lượng hỏng, mất để theo dõi cả thiết bị hỏng mất trong khoảng thời gian đã chọn.
 3. Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động thống kê chi tiết danh sách thiết bị hỏng, mất, tiêu hao.
Cập nhật 05/09/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ