1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng

  1. Hướng dẫn tạo tài khoản cho cán bộ, giáo viên trong trường
  2. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên đăng nhập sử dụng EMIS Học sinh
  3. Quên mật khẩu thì làm như thế nào?
  4. Tại sao đã khai báo thông tin học sinh rồi nhưng khi thực hiện xác nhận nộp tiền để sử dụng gói tài khoản thì không có?
  5. Hướng dẫn thiết lập cho các trường sau kì nghỉ dịch Covid 19?

Câu hỏi thường gặp theo từng nghiệp vụ

Mầm non

1. Kế hoạch giảng dạy 2. Quản lý bán trú 3. Quản lý hồ sơ trẻ
4. Đánh giá trẻ 5. Báo cáo
Tiểu học
1. Phân phối chương trình 2. Chương trình học 3. Phân công giảng dạy 4. Tổng hợp kết quả học tập
5. Đánh giá học tập, rèn luyện 6. In báo cáo 7.CSDL Quốc gia
THCS/THPT
1. Phân phối chương trình 2. Chương trình học 3. Phân công giảng dạy 4. Tổng hợp kết quả học tập
5. Đánh giá học tập, rèn luyện 6. In báo cáo 7. CSDL Quốc gia
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ