1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn tổng hợp các báo cáo với thứ tự lớp khác với chương trình

Tôi muốn tổng hợp các báo cáo với thứ tự lớp khác với chương trình

Nội dung

Trả lời

Danh sách lớp trên báo cáo xuất ra từ phần mềm hiển thị theo thứ tự sắp xếp tại Danh mục Lớp.
Để thay đổi thứ tự lớp trên các báo cáo, Anh/Chị thực hiện chức năng Sắp xếp thứ tự lớp theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ