1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Tôi muốn tổng hợp các báo cáo với thứ tự lớp khác với chương trình thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Tôi muốn tổng hợp các báo cáo với thứ tự lớp khác với chương trình thì làm thế nào?

Tôi muốn tổng hợp các báo cáo với thứ tự lớp khác với chương trình thì làm thế nào?

Nội dung

Trả lời

 • Danh sách lớp trên báo cáo xuất ra từ phần mềm sẽ hiển thị theo thứ tự sắp xếp tại danh mục Lớp học.
 • Để thay đổi thứ tự lớp trên các báo cáo, anh/chị thực hiện chức năng Sắp xếp thứ tự lớp như sau:
  1. Vào Danh mục, chọn Lớp học.
  2. Nhấn Sắp xếp thứ tự lớp.
  3. Lựa chọn khối lớp cần sắp xếp, nhấn biểu tượng mũi tên lên xuống để sắp xếp thứ tự.
  4. Chọn Đồng ý để hoàn tất.
Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ