1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Trước khi bắt đầu năm học mới, cần lưu ý những thông tin gì?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Trước khi bắt đầu năm học mới, cần lưu ý những thông tin gì?

Trước khi bắt đầu năm học mới, cần lưu ý những thông tin gì?

Sau khi hoàn thành các công tác học kỳ I, anh/chị kiểm tra/cập nhật lại các thông tin thay đổi trong học kỳ II:

 1. Kiểm tra lại phân phối chương trình
  • Trường hợp tại đơn vị có môn học học ở kỳ I nhưng không học ở kỳ II hoặc ngược lại, anh/chị chỉnh sửa lại phân phối chương trình theo đúng thực tế.
  • Xem hướng dẫn tại đây.
 2. Kiểm tra/cập nhật lại phân công giảng dạy (nếu có thay đổi)
  • Trường hợp có thay đổi phân công giảng dạy, anh/chị thực hiện chỉnh sửa phân công giảng dạy.
  • Xem hướng dẫn tại đây.
 3. Cập nhật học sinh có biến động (chuyển đi,chuyển đến, nghỉ học,…) để bắt đầu vào điểm cho học kỳ II một cách chính xác và dễ dàng.
  Xem hướng dẫn tại đây.
 4. Kiểm tra/cập nhật danh sách học sinh miễn giảm môn học trong học kỳ II.
  Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 20/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ