1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Hướng dẫn in giấy khen cho học sinh/tập thể trên EMIS Học sinh
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Hướng dẫn in giấy khen cho học sinh/tập thể trên EMIS Học sinh

Hướng dẫn in giấy khen cho học sinh/tập thể trên EMIS Học sinh

Mục đích: Giúp cán bộ phụ trách tự in giấy khen theo quyết định khen thưởng tại đơn vị nhanh chóng, dễ dàng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Thiết lập mẫu in giấy khen

 1. Để bắt đầu in giấy khen tại đơn vị, anh/chị cần thiết lập mẫu giấy khen tại mục Hệ thống\Giấy khen.
 2. Tại đây, phần mềm mặc định sẵn mẫu giấy khen để anh/chị tham khảo. Trường hợp mẫu chưa phù hợp, anh/chị có thể tùy chỉnh mẫu theo nhu cầu đơn vị bằng cách chọn Sửa mẫu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 2: In giấy khen

In từ quyết định khen thưởng

Khi nhà trường có quyết định khen thưởng cá nhân/tập thể tại đơn vị, anh/chị có thể tiến hành in giấy khen như sau:

 1. Vào Hồ sơ\Khen thưởng kỷ luật, tại mục Khen thưởng, chọn quyết định khen thưởng rồi nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn In giấy khen.
 2. Lọc nhanh danh sách được in giấy khen theo lớp học; danh hiệu hoặc tìm kiếm tên học sinh.
 3. Tích chọn những học sinh được in giấy khen, nhấn In giấy khen.
 4. Phần mềm tự động lấy lên thông tin khen thưởng và danh sách học sinh. Anh/chị có thể Tải về máy file giấy khen này hoặc tiến hành In thử. Sau đó nhấn In để in tất cả danh sách giấy khen.

Lưu ý: 

 • Anh/chị có thể nhấn Xem trước để tham khảo mẫu in đã hiển thị theo nhu cầu đơn vị và sửa mẫu nếu cần.
 • Trường hợp chưa phù hợp, anh/chị có thể Sửa mẫu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

In từ tổng hợp kết quả học tập

Sau khi có kết quả tổng kết định kỳ kết quả học tập của học sinh, giáo viên có thể in giấy khen cho học sinh của lớp như sau:

 1. Vào Học tập rèn luyện, chọn Tổng hợp kết quả học tập (Đối với cấp THCS) hoặc Đánh giá định kỳ (Đối với cấp Tiểu học).
 2. Sau khi hoàn tất tổng hợp kết quả học tập, anh/chị nhấn vào máy in, chọn Giấy khen.
 3. Thiết lập thông tin để in giấy khen:
  • Chọn Số quyết định.
  • Nhập Tên quyết định; Ngày quyết định

4. Tích chọn học sinh và nhấn In để in giấy khen cho học sinh.

Cập nhật 29/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ