Chương trình học

Hệ thống đã mặc định sẵn chương trình học dựa vào thông tin Cấp trường tương ứng. Tuy nhiên, anh/chị vẫn có thể sửa lại chương trình học theo thực tế giảng dạy tại trường hoặc  thêm chương trình học mới như sau:

 1. Vào Giảng dạy\Chương trình học.
 2. Với mỗi khối lớp đã thiết lập chương trình học mặc định của phần mềm. Anh/chị có thể sửa lại tên của chương trình học phù hợp với nhu cầu quản lý của đơn vị bằng cách nhấn vào dấu ba chấm, chọn Sửa.
  Hoặc Xóa/Sao chép chương trình học bằng cách chọn Xóa/Sao chép tương ứng.
 3. Ngoài ra, anh/chị có thể thay đổi phân phối chương trình so với mặc định của phần mềm:
  • Chọn khối lớp/lớp cần thêm môn học.
  • Nhấn Thêm môn học hoặc Bấm vào đây để thêm mới.
  • Khai báo chi tiết môn học.
 4. Nhấn Lưu.

Lưu ý: 

 • Đối với các trường có học môn nghề thì có thể thiết lập môn nghề ngay tại Chương trình học cho học sinh. Lúc này môn nghề được thêm vào chương trình học sẽ được tự động áp dụng với các lớp thuộc chương trình học này.
 • Có thể bỏ bớt môn học không phù hợp với chương trình học đang có, bằng cách chọn môn học và nhấn biểu tượng thùng rác
Cập nhật 16/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ