Phân công giảng dạy

Để có thể thực hiện Phân công giảng dạy cho giáo viên thì anh/chị cần khai báo thông tin lớpcán bộ giáo viên. Trong trường hợp chưa khai báo các thông tin này thì phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo để anh/chị có thể thực hiện.

Thực hiện phân công giảng dạy cho từng giáo viên

 1. Vào menu Giảng dạy\Phân công giảng dạy. Nhấn Thực hiện phân công
 2. Lựa chọn phân công theo giáo viên hoặc môn học.
  • Nếu lựa chọn phân công theo lớp thì anh/chị chọn giáo viên được phân công, chọn lớp và tích chọn các môn học được phân công giảng dạy
  • Nếu lựa chọn phân công theo giáo viên thì anh/chị chọn giáo viên được phân công sau đó chọn môn và các lớp được phân công giảng dạy
  • Nhập thông tin Kiêm nhiệm khác, Số tiết kiêm nhiệm, Số tiết/Tuần (nếu có)
   Lưu ý:
  • Mỗi giáo viên anh/chị có thể phân công giảng dạy nhiều môn và nhiều lớp khác nhau
  • Đối với giáo viên chủ nhiệm anh/chị chỉ cần chọn lớp chủ nhiệm và số tiết dạy/tuần
 3. Nhấn Lưu.
 4. Trường hợp đơn vị phân công giảng dạy nhiều đợt trong năm học, anh/chị thực hiện như sau:
  • Trước khi tạo phân công giảng dạy mới, anh/chị cần lưu lại đợt PCGD hiện tại. Nhấn Quản lý bảng PCGD và khai báo Tên bảng PCGD, thời gian Áp dụng đến ngày.
  • Nhấn Lưu để xác nhận lưu bảng PCGD.
  • Tại màn hình Quản lý bảng PCGD, nhấn Sao chép để tạo PCGD mới giống với PCGD cũ để anh/chị thực hiện chỉnh sửa nhanh. Trạng thái đang áp dụng sẽ được tự động chuyển sang bảng PCGD mới.
   Lưu ý: PCGD cũ đã lưu chỉ có thể xem và xuất khẩu nhằm lưu trữ hồ sơ, không thể chỉnh sửa.
  • Để in PCGD cũ đã lưu, anh/chị chọn Đợt PCGD, nhấn Xuất khẩu.

Hủy phân công giảng dạy cho giáo viên

 1. Vào menu Giảng dạy\Phân công giảng dạy. Nhấn Thực hiện phân công.
 2. Lựa chọn giáo viên muốn hủy phân công giảng dạy, bỏ tích chọn tại lớp mà giáo viên đang được phân công giảng dạy
 3. Nhấn Lưu

Lưu ý: Hiệu trưởng có thể dễ dàng theo dõi thống kê tình hình phân công giảng dạy theo Lớp, Giáo viên hay môn học

Xuất khẩu phân công giảng dạy để lưu trữ hồ sơ

 1. Vào menu Giảng dạy\Phân công giảng dạy. Nhấn Thực hiện phân công
 1. Lựa chọn phân công theo giáo viên hoặc môn học
 2. Nhập thông tin Kiêm nhiệm khác, Số tiết kiêm nhiệm, Số tiết/Tuần (nếu có)
 3. Tại màn hình Phân công giảng dạy, chọn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách đã phân công giảng để lưu trữ hồ sơ.
Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ