Cán bộ giáo viên

Đưa danh sách giáo viên và các thông tin liên quan đang được quản lý trên các tệp excel hoặc trên sổ sách, giấy tờ vào phần mềm để quản lý.

Nhập khẩu danh sách giáo viên đang quản lý trên tệp excel vào phần mềm

 1. Vào menu Danh mục\Cán bộ giáo viên
 2. Nhấn Nhập khẩu.
 3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách giáo viên do phần mềm cung cấp.
 4. Sao chép danh sách giáo viên từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 5. Nhấn vào Chọn tệp để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép và tải lên phần mềm.
 6. Nhấn Tiếp tục. Tại bước Xác nhận và nhập khẩu, Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi hợp Hợp lệ và Không hợp lệ.
   Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp Dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.

 7. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu dữ liệu lên phần mềm.

Khai báo từng giáo viên giảng dạy

 1. Vào menu Danh mục\Cán bộ giáo viên
 2. Nhấn Thêm để thêm thông tin từng giáo viên.
 3. Khai báo thông tin cán bộ giáo viên.
 4. Nhấn Lưu.

Lưu ý

 • Anh/chị có thể thực hiện xuất khẩu danh sách cán bộ giáo viên bằng cách nhấn menu Xuất khẩu
 • Trong trường hợp đơn vị sử dụng đồng thời nghiệp vụ QLTH – Học sinh và Cán bộ, CCVC thì anh/chị vào phân hệ Cán bộ, CCVC để khai báo
Cập nhật 19/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ