1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Học bạ điện tử
  5. Hướng dẫn hủy học bạ điện tử đã tạo

Hướng dẫn hủy học bạ điện tử đã tạo

Mục đích: Giúp Giáo viên chủ nhiệm hủy học bạ điện tử đã tạo và đã ký/chưa ký trong trường hợp muốn thay đổi điểm số, thông tin học sinh.

Hướng dẫn thực hiện: 

Bước 1: Giáo viên thay đổi thông tin học sinh

Trường hợp sau khi giáo viên chủ nhiệm đã tạo học bạ điện tử cho học sinh và cần chỉnh sửa điểm số, đánh giá học sinh,… Giáo viên thực hiện chỉnh sửa thông tin học sinh tương ứng.

Bước 2: Hủy học bạ đã tạo

  • Anh/chị chọn học bạ, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Hủy học bạ.
  • Xác nhận hủy học bạ.

Bước 3: Tạo học bạ điện tử mới

Giáo viên chủ nhiệm tạo lại học bạ điện tử mới cho học sinh theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 4: Xác nhận ký số

Giáo viên thực hiện ký số để xác nhận trên học bạ điện tử theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 23/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ