1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Học bạ điện tử
  5. Cài đặt công cụ MISA KYSO để ký số học bạ điện tử

Cài đặt công cụ MISA KYSO để ký số học bạ điện tử

Mục đích: Giúp Giáo viên/Ban Giám hiệu nhà trường cài đặt công cụ MISA KYSO để ký số học bạ điện tử qua hình thức cắm USB Token.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Hệ thống\Thiết lập chữ ký số. Tại hình thức USB Token, Chứng thư số, nhấn Tải về MISA KYSO. (Hoặc tải về tại đây)
  2. Sau khi tải bộ cài thành công, anh/chị nhấn đúp chuột vào file MISAKYSO.exe để tiến hành cài đặt.
  3. Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt tại ổ C. Anh/chị có thể thay đổi nếu muốn, chọn Cài đặt.
  4. Nhấn Hoàn thành khi phần mềm hiển thị thông báo Cài đặt thành công.
Cập nhật 22/05/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ