1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Làm thế nào để cập nhật thay đổi phân phối chương trình từ PGD/SGD?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Làm thế nào để cập nhật thay đổi phân phối chương trình từ PGD/SGD?

Làm thế nào để cập nhật thay đổi phân phối chương trình từ PGD/SGD?

 • Anh/chị vào Giảng dạy, chọn Phân phối chương trình.
 • Anh/chị thực hiện chức năng Cập nhật phân phối chương trình của Phòng/Sở Giáo dục bằng cách chọn vào biểu tượng bên dưới để đồng bộ Phân phối chương trình từ PGD/SGD.
Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ