1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Danh sách các lớp trên báo cáo xuất từ phần mềm không theo thứ tự tôi mong muốn?

Danh sách các lớp trên báo cáo xuất từ phần mềm không theo thứ tự tôi mong muốn?

Contents

Trả lời

Để các lớp hiển thị trên báo cáo đúng theo mong muốn của trường, Anh/Chị vui lòng thực hiện sắp xếp lại danh mục lớp học.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ