1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Học sinh mầm non nghỉ học/chuyển trường thì làm thế nào?

Học sinh mầm non nghỉ học/chuyển trường thì làm thế nào?

Trả lời: 

Để cập nhật thông tin những học sinh nghỉ học/chuyển trường, anh/chị thực hiện như sau:

  1. Vào Quản lý trẻ, chọn Hồ sơ trẻ.
  2. Tích chọn học sinh nghỉ học/chuyển trường, nhấn Sửa.
  3. Tại mục Thông tin học tập, chuyển Trạng thái từ Đang học thành Đã thôi học.
  4. Khai báo Ngày thôi học và nhấn Lưu để cập nhật thông tin trẻ.

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ