1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Học sinh mầm non nghỉ học/chuyển trường thì làm thế nào?

Học sinh mầm non nghỉ học/chuyển trường thì làm thế nào?

Trả lời: 

Để cập nhật Học sinh mầm non nghỉ học/chuyển trường, Anh/chị thực hiện như sau: Vào Quản lý trẻ \ Hồ sơ học sinh: Tìm kiếm Học sinh \ Nhấn Sửa : Tích chọn Thông tin học tập có Trạng thái từ Đang học thành Đã thôi học và khai báo Ngày thôi học.

Cập nhật 23/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ