1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Mầm non
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Trước khi bắt đầu học kỳ/năm học mới cần lưu ý những thông tin gì?

Trước khi bắt đầu học kỳ/năm học mới cần lưu ý những thông tin gì?

Sau khi hoàn thành các công tác học kỳ I, anh/chị kiểm tra/cập nhật lại các thông tin thay đổi trong học kỳ II:

 1. Trường hợp nhà trường tổ chức đợt cân đo định kỳ cho trẻ, anh/chị thực hiện ghi nhận trên phần mềm.
  Xem hướng dẫn tại đây.
 2. Kiểm tra/cập nhật lại phân công giảng dạy (nếu có thay đổi)
  Nếu có thay đổi phân công giảng dạy, anh/chị thực hiện chỉnh sửa phân công giảng dạy.
  Xem hướng dẫn tại đây.
 3. Cập nhật lại thực đơn học kỳ mới (nếu cần)
  Xem hướng dẫn tại đây
 4. Cập nhật trạng thái trên hồ sơ trẻ trường hợp trẻ chuyển lớp, chuyển đi,chuyển đến,…
  Xem hướng dẫn tại đây
Cập nhật 16/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ