1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Đơn vị muốn tổng hợp thông tin về Kết quả học tập để cập nhật lên CSDL Quốc gia

Đơn vị muốn tổng hợp thông tin về Kết quả học tập để cập nhật lên CSDL Quốc gia

Nội dung

Trả lời

  • Đối với các trường đã xin được công văn cho phép kết nối dữ liệu trực tiếp từ phần mềm MISA QLTH lên hệ thống CSDL Quốc gia của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên màn hình lựa chọn phân hệ (màn hình đầu tiên sau khi đăng nhập). Anh/Chị chọn mục CSDL Quốc gia và chọn phần thông tin cần cập nhật để đồng bồ dữ liệu.
  • Đối với các trường chưa xin được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Anh/Chị thực hiện tổng hợp thông tin theo hướng tại đây
Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ