Thanh toán không dùng tiền mặt

Mục đích: Giúp phụ huynh thanh toán tiền học trực tuyến cho con một cách nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi.

I. Phụ huynh chưa cài đặt ứng dụng SISAP

I. Phụ huynh chưa cài đặt ứng dụng SISAP

  1. Để truy cập vào Cổng thanh toán, phụ huynh có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau:
  1. Tại trang chủ cổng thanh toán, phụ huynh nhập mã SISAP của con để tra cứu thông tin tiền học.
  2. Tại đây, Phụ huynh cũng có thể lựa chọn hình thức Nhận thông báo, biên lai thu tiền phù hợp.
  3. Nhấn Xem nhật ký thanh toán để xem lại các khoản học phí đã thanh toán trước đó.
  4. Theo dõi chi tiết các khoản học phí của con theo từng tháng. Tích chọn các khoản học phí, nhấn Thanh toán để thực hiện thanh toán cho con.
  5. Tại bước chọn Phương thức thanh toán, anh chị lựa chọn Phương thức thanh toán phù hợp dựa trên danh sách các phương thức thanh toán do nhà trường đã cung cấp. Xem hướng dẫn thanh toán chi tiết ứng với từng phương thức đã chọn.
    Lưu ý: Phương thức thanh toán tại các trường có thể khác nhau do thiết lập thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường khác nhau.
II. Phụ huynh đã cài đặt ứng dụng SISAP

II. Phụ huynh đã cài đặt ứng dụng SISAP

Các hình thức thanh toán qua các kênh thanh toán:

Chọn kênh thanh toán phụ huynh sử dụng:

Anh/chị vui lòng truy cập vào kênh hỗ trợ SISAP tại đây để được MISA hỗ trợ tốt nhất.

Anh/chị vui lòng truy cập vào kênh hỗ trợ SISAP tại đây để được MISA hỗ trợ tốt nhất.

Cập nhật 27/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ