1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Trường có nhiều vai trò thực hiện thu tiền trên phần mềm (thủ quỹ, kế toán …) thì làm thế nào?

Trường có nhiều vai trò thực hiện thu tiền trên phần mềm (thủ quỹ, kế toán …) thì làm thế nào?

Các bước thực hiện

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ
 2. Chọn Hồ sơ, TK Cán bộ Danh sách giáo viên\Quản lý hồ sơ tài khoản
 3. Nhấn Thêm hồ sơ để thêm tài khoản người dùng phân hệ Khoản thu.
 4. Khai báo thông tin tài khoản:
  • Thông tin chung: Họ và tên, Số điện thoại, Số hiệu cán bộ,…
  • Thông tin tài khoản: Tự động được điền sau khi khai báo thông tin chung.
  • Thông tin công việc: Chức vụ/chức danh (Ví dụ: Kế toán, Thủ quỹ,..), Phòng ban,…
  • Trình độ chuyên môn
   Lưu ý: Những thông tin đánh dấu sao màu đỏ là những thông tin bắt buộc khai báo.

5. Nhấn Lưu, phần mềm tạo tài khoản theo thông tin cán bộ, giáo viên vừa khai báo.

Lưu ý:

 1. Anh/chị có thể tạo nhiều tài khoản cán bộ giáo viên cùng lúc bằng cách nhập khẩu file thông tin theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Anh/chị có thể quản lý vai trò các tài khoản cán bộ, giáo viên bằng cách phân quyền, phân công trên phần mềm như sau.
Cập nhật 07/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ