1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Trường có nhiều vai trò thực hiện thu tiền trên phần mềm (thủ quỹ, kế toán …) thì làm thế nào?

Trường có nhiều vai trò thực hiện thu tiền trên phần mềm (thủ quỹ, kế toán …) thì làm thế nào?

Các bước thực hiện

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Nhấn Thêm tài khoản để thêm tài khoản người dùng phân hệ khoản thu.
 3. Khai báo thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Số điện thoại, Phòng ban, Email,
  Chọn Vai trò kế toán
  Lưu ý: Những thông tin đánh dấu sao màu đỏ là những thông tin bắt buộc khai báo.
 4. Nhấn Lưu
Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ