1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để số chứng từ bắt đầu lại từ đầu trong năm học mới?

Làm thế nào để số chứng từ bắt đầu lại từ đầu trong năm học mới?

Trả lời:

 • Anh/chị lưu ý việc đánh lại số chừng từ bắt đầu từ 1 ở năm học kế tiếp sẽ dẫn đến trùng số chứng từ giữa các năm học. Dễ gây khó khăn cho anh/chị trong quá trình tra cứu, đối soát.
 • Trong trường hợp vẫn muốn đánh lại số chứng từ từ 1 cho năm học mới, anh/chị có thể đặt lại tiền tố chứng từ để phân biệt giữa các năm.
 • Anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:
 1. Anh/chị khởi tạo năm học mới theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Anh/chị tiếp tục thiết lập số chứng từ bằng cách vào Hệ thống\Thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ. 
 3. Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ tại mục Thiết lập chứng từ:
  • Tiền tố: Anh/chị lưu ý nhập tiền tố khác với những năm học trước để thuận tiện tra cứu.
  • Giá trị bắt đầu phần số: Sau khi đặt lại tiền tố mới, phần mềm mặc định bắt đầu là 1.
  • Xem thêm hướng dẫn thiết lập chứng từ chi tiết tại đây. 
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 06/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ