Thiết lập năm học

Mục đích

Giúp nhà trường chỉnh sửa thông tin năm học hoặc khởi tạo năm học mới.

Các bước thực hiện

Vào Khoản thu\Hệ thống\Thiết lập năm học.

Chỉnh sửa thông tin năm học

  1. Nhấn biểu tượng cây bút để thực hiện chỉnh sửa thông tin năm học.
  2. Chỉnh sửa thông tin năm học theo đúng thực tế đơn vị.
  3. Nhấn Xác nhận

Khởi tạo năm học mới

  1. Nhấn Thêm để thêm năm học mới.
  2. Tại phần Khởi tạo năm học, anh chị điền thông tin thời gian năm học phù hợp với thực tế quản lý tại đơn vị. Nhấn Tiếp tục.
  3. Anh chị có thể tham khảo thông tin từ năm học cũ để nhanh chóng lập kế hoạch thu cho năm học mới bằng cách tích chọn những dữ liệu muốn sao chép từ năm học cũ lên năm học mới.
  4. Nhấn Xác nhận để phần mềm hoàn tất khởi tạo năm học mới và sao chép dữ liệu.
Cập nhật 23/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ