1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi thực hiện cấp hóa đơn mà nhận thông báo “Cần thực hiện kết nối với phần mềm meInvoice và Đăng ký phát hành trước khi cấp hóa đơn” thì phải làm thế nào?

Khi thực hiện cấp hóa đơn mà nhận thông báo “Cần thực hiện kết nối với phần mềm meInvoice và Đăng ký phát hành trước khi cấp hóa đơn” thì phải làm thế nào?

Nguyên nhân

Đơn vị chưa kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice hoặc đã kết nối nhưng chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của Cơ quan Thuế trên meIn voice.

Hướng dẫn thực hiện

 1. Tại mục Hệ thống\Thiết lập chung, anh/chị chọn Thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ theo hướng dẫn tại đây.
 2. Để thực hiện kết nối sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice trên phân hệ Khoản thu, nhà trường thực hiện theo hướng dẫn tại đây.
 3. Anh/chị thiết lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo 2 cách sau:
   • Đăng nhập bằng mã số thuế và thông tin tài khoản được cấp khi sử dụng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice.
   • Chọn Lập tờ khai và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Cách 2: Thực hiện đăng ký trên EMIS Khoản thu
   • Tại mục Quản lý hóa đơn\Quản lý HĐĐT.
   • Chọn Thực hiện Đăng ký sử dụng và khởi tạo mẫu, phần mềm tự động điều hướng sang phần mềm meInvoice.
   • Anh/chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại Cách 1 để thiết lập tờ khai đăng ký.

4. Sau khi hoàn tất thiết lập, anh/chị vui lòng quay lại và tiếp tục cấp hóa đơn.

Cập nhật 01/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ