1. Kết nối hóa đơn điện tử

Mục đích

Giúp các đơn vị có thể chủ động thực hiện kết nối sử dụng giữa phần mềm meInvoice với phần mềm EMIS Khoản thu. Đồng thời khi có sự thay đổi Mã số thuế của đơn vị hoặc thay đổi mật khẩu của tài khoản hóa đơn điện tử meInvoice thì người dùng có thể chủ động kết nối lại để sử dụng.

Các bước thực hiện

Để quản lý được hóa đơn của đơn vị, anh/chị cần thiết lập sử dụng hóa đơn chứng từ và chọn loại hóa đơn đơn vị sử dụng là hóa đơn điện tử.

 1. Vào Khoản thu\ Quản lý hóa đơn\ Quản lý HĐĐT
 2. Nhập thông tin tài khoản meInvoice: Mã số thuế, Số điện thoại hoặc emailMật khẩu, nhấn Kết nối.
 3. Lựa chọn cách thức nhận mã xác thực để đăng nhập. Nhấn Tiếp tục.
 4. Nhập mã xác thực được gửi về thiết bị đã chọn, sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất kết nối hóa đơn điện tử meInvoice.

Với đơn vị chưa phát sinh sử dụng hóa đơn điện tử nào

 1. Đơn vị thực hiện cài đặt công cụ MISA KYSO để ký điện tử.
 2. Hoặc cài đặt chữ ký số từ xa MISA eSign.
 3. Đơn vị thực hiện Khởi tạo mẫu, Lập quyết định áp dụng HĐĐT, Thông báo phát hành hóa đơnTải bộ hồ sơ nộp cho cơ quan thuế để bắt đầu sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử.

Với đơn vị đã phát sinh sử dụng hoá đơn điện tử

Đơn vị thực hiện các công việc quản lý và tra cứu Hóa đơn điện tử

 1. Thống kê tình hình sử dụng hóa đơn
 2. Danh sách hóa đơn
 3. Xử lý hóa đơn đã phát hành
 4. Thay đổi đăng ký phát hành
 5. Hệ thống báo cáo
 6. Thay đồi hồ sơ hóa đơn điện tử

Cập nhật thông tin hồ sơ khi phát hành hóa đơn điện tử

Giúp kế toán cập nhật thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử nhằm đồng nhất mẫu hóa đơn phát hành trên meInvoice và EMIS Khoản thu.

Xem hướng dẫn tại đây

Câu hỏi thường gặp xem tại đây.

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ