1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Bắt đầu sử dụng
  5. Hướng dẫn giáo viên cài đặt tài khoản EMIS Ôn tập

Hướng dẫn giáo viên cài đặt tài khoản EMIS Ôn tập

Giáo viên có thể chủ động tạo tài khoản nhanh chóng để trải nghiệm nhiều tính năng hữu ích trên EMIS Ôn tập theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập Website: https://sisap.vn/lms/account/login. Chọn mục Giáo viên, nhấn Đăng ký ngay.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin trong ô tương ứng để đăng ký tài khoản, sau khi hoàn tất, nhấn Đăng ký.
Bước 3: Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại bạn đăng ký. Sau đó nhấn Xác thực.

Trường hợp không nhận được mã xác thực qua điện thoại, nhấn Xác thực qua email để nhận mã qua Email bạn vừa đăng ký.

Bước 4: Màn hình hiển thị thông báo đăng ký tài khoản thành công như ảnh. Thầy cô có thể chọn Bắt đầu sử dụng để khám phá ngay EMIS Ôn tập!

Xem thêm:

  1. Hướng dẫn giáo viên đăng nhập để sử dụng EMIS Ôn tập
  2.  Hướng dẫn giáo viên tạo lớp học
  3. Hướng dẫn giáo viên quản lý học sinh tham gia lớp học 
  4. Hướng dẫn giáo viên bắt đầu soạn bài

 

Cập nhật 17/03/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ