1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Bắt đầu sử dụng
 5. Giáo viên quản lý dữ liệu học liệu cá nhân

Giáo viên quản lý dữ liệu học liệu cá nhân

Giúp giáo viên tối ưu việc quản lý các danh sách học liệu đã soạn và các học liệu đang chia sẻ.

Hướng dẫn chi tiết

1. Giáo viên xem danh sách học liệu trong kho cá nhân

 • Thầy cô sau khi đăng nhập EMIS Ôn tập, thầy cô chọn Học liệu, màn hình hiện lên thông báo với giáo viên. Thầy cô nhận được nhận được 2 lượt sử dụng học liệu, thẻ thành viên của cộng đồng, thầy cô nhấn Nhận ngay để bắt đầu sử dụng.

 • Giáo viên theo dõi được học liệu: Của tôi, Chia sẻ trong trường, Cộng đồng giáo viên.
 • Khi xem học liệu cá nhân, giáo viên theo dõi theo các tiêu chí: Môn học, học liệu, khối.

2. Giáo viên xem học liệu yêu thích

 • Nếu muốn thêm học liệu vào danh sách yêu thích để soạn bài hoặc giao bài nhanh cho học sinh, giáo viên chọn Chia sẻ trong trường/ nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm/Thêm vào yêu thích.

3. Giáo viên xem các học liệu được chia sẻ trên cộng đồng

 • Giáo viên chọn Học liệu/Cộng đồng giáo viên để xem được các thông tin về học liệu.
 • Giáo viên muốn xem thêm các học liệu chỉ cần chọn Tới trang quản lý.

4. Giáo viên chia sẻ học liệu

 • Để chia sẻ học liệu với các giáo viên khác, giáo viên chọn vào học liệu muốn chia sẻ, chọn biểu tượng dấu 3 chấm.
 • Thầy cô chọn Chia sẻ, nếu muốn chia sẻ tới các thầy cô khác trong trường giáo viên chỉ cần chọn Chia sẻ trong trường. Nếu muốn chia sẻ tới cộng đồng các giáo viên khác thì chọn Cộng đồng giáo viên.

5. Giáo viên xem thẻ học liệu

 • Giáo viên vào Học liệu/Nhấn xem chi tiết để theo dõi được thời hạn, hạn mức của thẻ học liệu đó.

 • Giáo viên xem các thẻ học liệu và chi tiết xếp hạng của mình đơn giản, nhanh chóng.

Cập nhật 24/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ