1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Bắt đầu sử dụng
  5. Admin thiết lập chức năng đính kèm tài liệu tham khảo từ Google Drive cho giáo viên

Admin thiết lập chức năng đính kèm tài liệu tham khảo từ Google Drive cho giáo viên

Admin thiết lập chức năng đính kèm tài liệu tham khảo từ Google Drive dành cho giáo viên, để giáo viên có thể lấy các file lưu trữ từ Drive của mình đính kèm bài tập khi giao bài cho học sinh.

Các bước thực hiện

Bước 1: Anh/chị vào biểu tượng Cài đặt, chọn Thiết lập liên kết.

Bước 2: Nhấn vào Thiết lập liên kết, anh chị thấy màn hình hiện lên Thiết lập liên kết tài khoản Google Drive. Giáo viên chọn tài khoản Google  với địa chỉ Gmail của mình để liên kết tài khoản.

Bước 3: Sau khi khiết lập liên kết tài khoản, anh/chị có thể Truy cập Drive hoặc chọn Hủy liên kết.

  • Sau khi truy cập vào Google Drive, khi giao bài thầy cô có thể chọn giao bài tập cho  học sinh từ Google Drive. Thầy cô xem hướng dẫn giao bài cho học sinh tại đây. 

 

 

Cập nhật 17/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ