1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Bắt đầu sử dụng
  5. Giáo viên làm thế nào để đăng nhập vào EMIS Ôn tập?

Giáo viên làm thế nào để đăng nhập vào EMIS Ôn tập?

Các bước thực hiện

1. Giáo viên được cấp tài khoản

Bước 1: Sau khi được nhà trường cung cấp tài khoản, thầy cô đăng nhập vào https://sisap.vn/lms/account/login 

Bước 2: Thầy cô chọn phần Giáo viên và bắt đầu đăng nhập với tài khoản được cấp sau đó nhấn Đăng nhập.

Bước 3: Sau khi nhấn Đăng nhập, màn hình sẽ hiện lên thông tin: Tổng quan, Lớp học, Học liệu..

2. Đăng nhập bằng Zalo

Bước 1: Thầy cô chọn Đăng nhập bằng Zalo.

Bước 2: Thầy cô nhập Số điện thoại sau đó nhấn Tiếp tục để đăng nhập vào EMIS Ôn tập.

=>> Khi liên kết thành công, phần mềm sẽ tự động chuyển sang EMIS Ôn tập để thầy cô tiến hành tạo lớp, sử dụng EMIS Ôn tập.

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ