1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Ôn tập
  5. Giáo viên làm thế nào để quản lý học sinh tham gia lớp học?

Giáo viên làm thế nào để quản lý học sinh tham gia lớp học?

Thầy cô theo dõi được thông tin học sinh tham gia, chưa tham gia vào lớp học để quản lý học sinh một cách chính xác nhất.

Các bước thực hiện

Bước 1:

  • Thầy cô chọn Lớp học, tại đây, thầy cô xem được danh sách lớp học chính quy và danh sách lớp học thêm.

Bước 2:

  • Thầy cô sau khi chọn lớp học muốn theo dõi, nhấn vào Học sinh để theo dõi được danh sách học sinh đã tham gia và chưa tham gia lớp học.

  • Trường hợp thầy cô bật tính năng Phê duyệt học sinh vào lớp, thầy cô có thể nhấn tìm kiếm nhanh thông tin để Phê duyệt/Từ chối học sinh đó tham gia vào lớp học.
  • Sau khi được phê duyệt, học sinh đó hiển thị trong Danh sách học sinh đã tham gia lớp học.

  • Trường hợp học sinh chưa tham gia lớp học, thầy cô nhấn Gửi mã lớp để gửi đường link tham gia lớp học cho học sinh.

  • Thầy cô có thể nhấn “Sao chép” và gửi cho học sinh hoặc Chụp mã QR hoặc nhấn vào để tải xuống. Gửi vào nhóm trao đổi của lớp, hướng dẫn Phụ Huynh quét mã để tham gia lớp.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ