1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Ôn tập
 5. Giáo viên chia sẻ học liệu, đề kiểm tra với các giáo viên khác trong trường

Giáo viên chia sẻ học liệu, đề kiểm tra với các giáo viên khác trong trường

Giúp giáo viên chia sẻ lên cộng đồng giáo viên cho giáo viên khác hoặc tham khảo học liệu của các giáo viên khác chia sẻ.

Chia sẻ học liệu

 1. Thầy cô vào Học liệu, tại đây, thầy cô xem được danh sách học liệu: Cá nhân, Trường học, Cộng đồng.
 2. Để chia sẻ học liệu cho giáo viên khác, thầy cô nhấn Chia sẻ. Chọn biểu tượng “+” tại  học liệu thầy cô muốn chia sẻ.
 3. Nhấn Chia sẻ học liệu, thầy cô chọn phạm vi chia sẻ:
  • Chia sẻ trong trường: Chỉ Giáo viên trong trường có thể tham khảo học liệu.
  • Chia sẻ trong cộng đồng: Cả Giáo viên trong trường và cộng đồng Giáo viên sử dụng EMIS Ôn tập có thể tham khảo học liệu.

4. Học liệu chia sẻ thành công sẽ hiện lên thông báo.

5. Thầy cô cũng có thể ngừng chia sẻ học liệu bằng cách nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Ngừng chia sẻ.

Chia sẻ đề kiểm tra

Giáo viên có thể chia sẻ cho Giáo viên trong trường tham khảo các đề kiểm tra mình soạn cho các bài kiểm tra tự tổ chức (Không chia sẻ đề kiểm tra được Nhà trường phân công soạn).

 1. Giáo viên vào Đề kiểm tra, chọn đề kiểm tra muốn chia sẻ và nhấn Chia sẻ.

2. Khi chọn học liệu xong, thầy cô nhấn Chia sẻ là đã hoàn thành việc chia sẻ tài liệu tới các giáo viên khác trong trường.

 

Cập nhật 15/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ