1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Ôn tập
 5. Giáo viên chia sẻ học liệu, đề kiểm tra với các giáo viên khác trong trường

Giáo viên chia sẻ học liệu, đề kiểm tra với các giáo viên khác trong trường

Giúp giáo viên chia sẻ lên cộng đồng giáo viên cho giáo viên khác hoặc tham khảo học liệu của các giáo viên khác chia sẻ.

Các bước thực hiện

Chia sẻ học liệu

 • Thầy cô vào Học liệu, tại đây, thầy cô xem được danh sách học liệu: Của tôi, Chia sẻ trong trường, Tham khảo.

 • Để chia sẻ học liệu cho giáo viên khác:
 • Thầy cô chọn Chia sẻ để bắt đầu chia sẻ học liệu.

 • Sau khi chọn chia sẻ, thầy cô nhấn vào học liệu và nhấn Chia sẻ.

 • Học liệu chia sẻ thành công sẽ hiện lên thông báo.

 • Để chia sẻ nhiều học liệu cùng 1 lúc,  thầy cô nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại các học liệu, sau đó nhấn Chia sẻ.

 • Thầy cô cũng có thể ngừng chia sẻ học liệu bằng cách nhấn vào biểu tượng “ba chấm”, chọn Ngừng chia sẻ

Chia sẻ đề kiểm tra

Giáo viên chia sẻ được các đề kiểm tra dành cho các bài kiểm tra tại lớp cho các giáo viên khác trong trường tham khảo.

 • Giáo viên vào Đề kiểm tra, chọn đề kiểm tra muốn chia sẻ và nhấn Chia sẻ.

 • Khi chọn học liệu xong, thầy cô nhấn Chia sẻ là đã hoàn thành việc chia sẻ tài liệu tới các giáo viên khác trong trường.

 

Cập nhật 20/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ