1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Ôn tập
  5. Giáo viên theo dõi tình hình nộp bài của học sinh?

Giáo viên theo dõi tình hình nộp bài của học sinh?

Giúp giáo viên nhanh chóng theo dõi tình hình nộp bài của học sinh từ đó đánh giá được sự tiến bộ, năng lực học của học sinh để điều chỉnh chương trình dạy phù hợp.

Các bước thực hiện

Từ màn hình Tổng quan

Bước 1: Đăng nhập vào EMIS Ôn tập, chọn Tổng quan

Bước 2: Thầy/cô lựa chọn lớp cần theo dõi ở góc trái màn hình.

Bước 3: Thầy cô nhấn vào Xem thêm, phần mềm sẽ điều hướng sang màn hình Bài tập trong Lớp học.

Bước 4: Tại phần Bài tập, thầy cô chọn bài tập cần theo dõi, xem kết quả.

  • Để xem chi tiết tình hình giao nộp bài, thầy cô nhấn vào bài tập muốn xem.
  • Tại đây, thầy cô sẽ theo dõi được học sinh nào đã nộp bài, nộp lúc mấy giờ, có nộp đúng giờ không và học sinh nộp bài muộn của học sinh trong lớp.

Từ màn hình Lớp học

Bước 1: Thầy cô chọn Lớp học/chọn lớp học muốn theo dõi kết quả bài tập.

Bước 2: Sau khi nhấn vào lớp học, thầy cô chọn Bài tập/bài tập cần xem kết quả.

  • Tại đây, thầy cô xem chi tiết được tình hình giao nộp bài, thời gian nộp bài, kết quả bài làm của từng học sinh.

Cập nhật 14/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ