1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Ôn tập
  5. Giáo viên theo dõi nhật ký hoạt động trên EMIS Ôn tập

Giáo viên theo dõi nhật ký hoạt động trên EMIS Ôn tập

Giúp giáo viên theo dõi được lịch sử truy cập, thao tác trên EMIS Ôn tập.

  • Đăng nhập vào EMIS Ôn tập, nhấn biểu tượng này, chọn Nhật ký hoạt động.

  • Thầy/cô xem nhật ký hoạt động theo các khoảng thời gian khác nhau bằng cách nhập thời gian mong muốn.
  • Ngoài ra, thầy cô có thể tìm kiếm bằng thanh công cụ để tiết kiệm thời gian.

Cập nhật 02/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ