1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Ôn tập
  5. Giáo viên tham khảo học liệu

Giáo viên tham khảo học liệu

Giúp giáo viên tham khảo học liệu của mình hoặc học liệu của các giáo viên khác chia sẻ.

Tham khảo học liệu cá nhân

  1. Các phiếu bài tập giáo viên soạn đều được lưu trữ tại mục Học liệu\ Cá nhân.
  2. Giáo viên có thể Xem; Giao bài; Chia sẻ/ Ngừng chia sẻ; Xóa phiếu bài tập đã soạn.

Tham khảo học liệu của Giáo viên trong trường và cộng đồng

Giáo viên có thể tham khảo học liệu được chia sẻ từ các Giáo viên trong trường hoặc từ cộng đồng Giáo viên sử dụng EMIS Ôn tập

  1. Thầy cô vào Học liệu\Trường học (hoặc Cộng đồng). Di chuột vào học liệu cần tham khảo và chọn Sưu tầm.
  2. Thầy cô có thể tìm kiếm nhanh học liệu cần tham khảo trên thanh tìm kiếm.
  3. Sau khi lấy học liệu về thành công, thầy cô có thể xem, xóa, chỉnh sửa học liệu, giao cho học sinh,…

 

 

 

Cập nhật 15/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ