1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Ôn tập
  5. Tham khảo học liệu của giáo viên khác chia sẻ trong trường

Tham khảo học liệu của giáo viên khác chia sẻ trong trường

Giúp giáo viên chia sẻ lên cộng đồng giáo viên cho giáo viên khác hoặc tham khảo học liệu của các giáo viên khác chia sẻ.

Các bước thực hiện

Tham khảo học liệu

  1. Thầy cô vào Học liệu\Chia sẻ trong trường sau đó giáo viên di chuột vào học liệu cần tham khảo và chọn Sưu tầm.

  1. Thầy cô có thể tìm kiếm nhanh học liệu cần tham khảo bằng cách lọc tại đây

3. Sau khi lấy học liệu về thành công, thầy cô có thể sửa, xóa, chỉnh sửa học liệu, giao cho học sinh.

Cải tiến tham khảo học liệu

  • Khi tham khảo học liệu giáo viên có thể tham khảo theo cấp, khối, môn và phân phối chương trình.

 

 

Cập nhật 20/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ